Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

PRISER OG PRAKTISK INFORMATION

 

Egenbetaling Skole:

1. barn                              kr. 1.100,- pr. måned

2. barn                              kr.    890,- pr. måned

3. og efterfølgende barn     Gratis

Betaling er månedlig i 12 måneder.

 

Egenbetaling IFO:

Månedlig betaling pr. barn    Kr. 800,- pr. måned

Klippekort - 10 klip              Kr. 600,- pr. klippekort

(hvis dit barn kun anvender IFO på enkelte dage)

Der gives ikke søskenderabat på IFO.

 

Egenbetaling Førskole:

Månedlig betaling pr. barn    Kr. 1.100,- pr. måned (april til og med juli)

Der gives ikke søskenderabat på førskole.

 

Sådan bliver mit barn skrevet op til Romalt Friskole:

Udfyld indmeldelsesblanketten forrest på hjemmesiden.

 

Indskrivningsgebyr:

Når du har indsendt indmeldelsesblanketten, indbetales efterfølgende indskrivningsgebyret.

Når skolen har modtaget indskrivningsgebyret på kr. 500,-, er barnet officielt skrevet op.

Ændres der senere mening og barnet udmeldes, tilbagebetales dette beløb ikke men tilgår skolen.

 

Tilmeldingsgebyr:

Dette beløb er prisen for hvert barn for at starte på skolen.

Satsen er på nuværende tidspunkt: Kr. 1.000,-.

Har du allerede betalt et indskrivningsgebyr på kr. 500,-, skal dette fratrækkes, så det blot er de resterende 500,- kr., der indbetales forud for skolestart.

 

Forudbetalte skolepenge (depositum):

Dette beløb er en ydelse til skolen i skolens første mange år, og det anvendes til at give skolen en likviditet, mens vi fortsat er i opbygning af skolen.

Det er vigtigt at understrege, at pengene betales tilbage, hvis dit barn meldes ud af skolen enten ved normal udgang i 9. klasse eller ved udmelding til skoleårets normale afslutning.

Såfremt dit barn tages ud af skolen midt i et skoleår, vil beløbet ikke blive tilbagebetalt men tilgå skolen.

Satsen er på nuværende tidspunkt: Kr. 5.000,-

 

Friplads:

Man kan både til skoledelen og IFO'en søge om fripladsstøtte på baggrund af husstandens årsindtægt.

Der søges gennem Romalt Friskole i et centralt statsligt Fordelingssekretariat én gang årligt (september).

Friskolen får derved nogle midler til fordeling blandt ansøgerne, hvis man opfylder kravene til tilskudsberettigelse.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Fordelingssekretariatet omkring jul, hvorefter skolen vil få besked. Ansøgningsskema vil forefindes på forældreintra, når der er mulighed for at søge fripladstilskud i august/september.

Når vi kender det reelle tilskud fra Fordelingssekretariatet, vil forældrene omgående få besked, og skolepengene vil blive reguleret tilsvarende.

Læs mere om støtten på www.fordelingssekretariatet.dk

 

Romalt Friskole forbeholder sig retten til at ændre i alle informationer og priser på denne side, såfremt der er forhold, der taler for dette.