Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

FORVENTNINGER

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for det enkelte barns trivsel og læring.

Det er trygt for barnet, når det oplever gensidig respekt imellem forældre og lærere. Det er derfor vigtigt, at vi som skole og I som forældre omtaler og møder hinanden positivt og i tillid til, at vi hver især vil barnet det bedste.

For at dette samarbejde skal blive optimalt, har vi valgt her at nævne noget af det, som I som forældre og elever kan forvente af Romalt Friskole samt nogle af de forventninger, som skolen har til jer.

Skolens ansvar er at:

 • tilbyde en faglig velkvalificeret undervisning præget af tryghed, tillid, ærlighed og respekt for barnets værdighed og forudsætninger.

 • der er en mærkbar positiv ånd på skolen.

 • styrke barnets evne til at vurdere og tage stilling til spørgsmål, som det møder i livet, og at opøve dets ansvarsbevidsthed for sig selv og for medmennesker, samfund og miljø.

 • lære børnene at omgås hinanden hensynsfuldt og med respekt for forskelligheder. 

 • samarbejde med forældre om barnets faglige og personlige udvikling.

 • der tages fat i mobningstendenser.

 • forældre føler sig velkomne på skolen.

 • vi til stadighed evaluerer skolens og barnets arbejde og er åbne for hinandens synspunkter.

 • eleverne ikke hører skolens personale udtale sig negativt om forhold i hjemmene.        

Hjemmets ansvar er at:

 • indgå i et positivt samarbejde med skolen, hvor der vises medansvar og interesse for barnets skolegang bl. a. via deltagelse i forældremøder og andre arrangementer, som skolen måtte have.

 • sørge for, at eventuelle bekymringer og problemer omkring barnet meddeles klasselæreren/ den implicerede lærer / pædagog. Henvendelser sker med positiv tilgang og med respekt. I anden omgang kan der tages kontakt til skoleledelsen.

 • informere skolen, hvis omvæltninger i barnets dagligdag har bragt det i ubalance. 

 • opdrage barnet til at tage hensyn og til at inddrage alle i fællesskabet, udvise ansvarlig opførsel samt have et sobert sprog.

 • arbejde på at fremme det sociale liv i klassen i samarbejde med klasselæreren.

 • vise villighed til fællesskab som den øvrige forældregruppe.

 • barnet fra 4. klasse har en computer, som kan medbringes til undervisningen.

Barnets ansvar er at:

 • optræde hensynsfuldt og venligt med respekt for alle børn og voksne og for deres ting.

 • sige, hvis det har brug for hjælp eller ikke har det godt.

 • det ikke accepterer mobning.

 • være villig til at modtage undervisning, også når de finder det kedeligt.

Vi ønsker netop en skole med glade børn, som trives i fællesskabet med andre.

Glade børn lærer bedst smiley