Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

ELEVRÅD PÅ ROMALT FRISKOLE

Vi har et elevråd for et år ad gangen.

Til elevrådet vælges to medlemmer fra hver årgang i 4. ‐9. klasse. Der vælges en repræsentant og en suppleant. Valget finder sted i august måned.

Elevrådet samles første gang i september, hvor elevrådet konstituerer sig med en formand, næstformand og en sekretær. Formanden og sekretæren kan kun vælges på skolens tre ældste klassetrin.

Der er elevrådsmøde ca. en gang om måneden, og der tages altid referat af møderne. Alle repræsentanter får ligeledes et eksemplar af referatet med tilbage til klassen.

Der er tilknyttet en kontaktlærer til elevrådet. Kontaktlæreren hjælper elevrådene med at komme i gang med årets arbejde og med at få tingene til at køre i løbet af skoleåret. Kontaktlæreren er elevrådets talerør på lærermøderne i løbet af skoleåret. Det er kontaktlæreren, der indkalder til elevrådsmøder, og det er kontaktlæreren, der sammen med formanden laver dagsordenen, men alle elever kan bede om at få emner op på elevrådsmøderne. Elevrådet kan i princippet ytre sig om alt vedrørende skolens daglige liv og tages alvorlig på alle niveauer.

På Romalt Friskole vil et gennemgående tema ved elevrådet være skolens værdigrundlag.

Elevrådet er med til at lære eleverne de demokratiske spilleregler igennem formaliseret demokratisk arbejde. Elevrådet giver eleverne mulighed for at øve indflydelse og varetage elevernes interesser.