Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

KOSTPOLITIK FOR ROMALT FRISKOLE OG IFO

Indledning:

På Romalt Friskole og i IFO´en ønsker vi glade, sunde og læringsparate børn med de bedste forudsætninger for trivsel. Romalt Friskoles kostpolitik er en opfordring til forældre om også gennem kosten at sikre de bedste forudsætninger for børnenes skolegang.

Det er et forældreansvar, at barnet får:

 • en sund og mættende morgenmad at starte skoledagen på.
 • en sund og ernæringsrigtig frokost hver dag i skolen.
 • et eller flere sunde mellemmåltider i form af frugt, grønt, groft eller lign. med i skole afhængig af skoledagens længde.

Det er skolens ansvar, at eleven tilbydes:

 • tilpas tid til at spise den medbragte mad.
 • en god og rolig spisesituation i klassen.
 • mælkeordning.

Vi ønsker:

 • at have fokus på sunde kostvaner hos børn og unge i skole og IFO med henblik på at opnå fysisk, psykisk, social sundhed og velvære.
 • at fremme elevens koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen.
 • at fremme elevernes kompetencer til at træffe sunde valg.
 • at samarbejde med forældrene om sundhed og kostvaner efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Regler:

 • Chips, slik og kage forbeholdes særlige lejligheder (fødselsdage, jul, afslutninger og lign.) og skal derfor ikke forefindes i den daglige madpakke.
 • På skolen drikkes kun mælk og vand.
 • Det er ikke tilladt for eleverne at forlade skolens område for at handle i hverken Rema1000 eller hallen.

Sådan arbejder vi med målene i skole og IFO:

 • Alle elever og forældre præsenteres for skolens kostpolitik.
 • Der undervises i sund/usund kost på alle klassetrin.
 • Skolen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • 0. klasse har 25 min. frokostpause.
 • 1.-3. klasse har 15-20 min. frokostpause.
 • 4.-9. klasse har 15 min. frokostpause.
 • Lærer/pædagog sikrer den nødvendige ro til at spise i fællesskab.

Sådan inddrager vi forældrene:

 • På første forældremøde i 0. klasse gøres forældrene bekendt med skolens kostpolitik.
 • Kostpolitikken ligger på skolens hjemmeside.
 • Alle nye elever gøres opmærksom på skolens kostpolitik.