Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

HVAD GØR ROMALT FRISKOLE UNIK:

Skolesøskende  

På Romalt Friskole mener vi, det er værdifuldt, at alle kender alle. I praksis betyder det, at alle elever får en skolesøskende. Hver morgen henter de store elever deres små skolesøskende i deres klasser og følges med dem til morgensamlingen, hvor man sidder sammen parvis i aulaen. Vores skolesøskende er også sammen på særlige dage til faglige og sociale aktiviteter, og vi sørger for, at man bliver rystet godt sammen og lærer at lege på tværs af årgangene. Hvert år kommer både små og store elever på et lille kursus i, hvordan man er en god skolesøskende.

Morgensamling med sang og fortælling
På Romalt Friskole starter vi hver dag med 15 minutters samling i aulaen for hele skolen. Her tænder vi 3 lys, synger ugens sang og synger fødselsdagssang, hvis vi har en fødselar iblandt os. Herefter har vi fortælling om et emne, som den lærer, der står for ugens morgensamlinger, selv har valgt - det kan være en kendt person, en seværdighed, en tidsperiode eller lignende. Ugen efter er der et nyt emne med en ny fortæller. 

Lev-Leg-Lær-timer

Vi har 1 lektions lev-leg-lær på alle årgange. I dette fag har vi fokus er på trivsel, relationer og venskaber samt undervisningsmiljøet. Vi arbejder også med etiske og moralske dilemmaer og anvender f.eks. klassemødet som pædagogisk redskab. Med andre ord handler lev-leg-lær timerne om det gode skoleliv.

Daglig motion

Hvis eleverne har undervisning efter 5. time, brydes dagen op med 15 minutters motion i form af en gå- eller løb-tur eller anden fysisk aktivitet. Formålet er at få bevæget sig samt få frisk luft, så hjernen får fornyet energi.

Kursustimer

Indskolingen har ugentligt 1 lektion med danskkursus i hallen, og alle klasser på skolen har ugentligt 1 lektion matematikkursus i hallen. I disse lektioner anvendes forskellige dansk- og matematikfaglige aktiviteter, hvor eleverne får bevæget sig og lærer med kroppen. 

Kreative og musiske fag

Vi synes, det er vigtigt, at elever får lov at udfolde sig kreativt såvel som musisk. Udfordringerne i disse fag øges med klassetrinnene, og de kreative og musiske fag starter fra 0. klasse. I krea arbejder vi f.eks. med tegning, maling, skulptur og kunstnerkendskab. Projekterne vil indimellem blive udstillet i klasserne, i aulaen eller på fællesgangen. I 6. klasse lærer eleverne også at være kreative i naturen, hvor de blandt andet laver mad over bål.

I musik møder eleverne en bred vifte af musikgenrer. De får lov at spille på forskellige instrumenter, og vi synger, danser og laver rytmer til egne såvel som kendte tekster. Musikken er også integreret for 0.-2. klasse i faget sprogrytmik, hvor der arbejdes med bogstaver, læsning og danskfaglige, kreative opgaver.

I 6.-7. klasse deltager eleverne i årets musical, og 7.-9. klasse har også mulighed for at vælge både musiske og kreative fag via vores udbud af Intervalfag.

Emneuger

3 gange om året har vi en ugentlig emneuge.

- Én uge, hvor vi fordyber os i et emne evt. med foredragsholdere udefra. 

- Én uge, hvor vi fordyber os i et emne og afslutter med en skolefest.

- Én projektuge med tid til fordybelse i et selvvalgt emne, hvor grupperne skal fremlægge for forældre den efterfølgende lørdag.

Lejrskole

Vi afholder hvert år lejrskole for vores elever fra 1.-9. klasse.