Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

OPTAGELSE

Optagelse på Romalt Friskole
Romalt Friskole har et ønske om at være en mindre skole, hvor vi arbejder intenst på at etablere et fællesskab også på tværs af årgangene. For at give det brede fællesskab de bedste betingelser, har vi kun én klasse pr. årgang. Vi optager op til 24 elever i hver klasse.


Inden man kan optages på Romalt Friskole, skal man til indskrivningssamtale, som har til hensigt at uddybe skolens værdigrundlag samt at redegøre for, hvordan vi arbejder med vores elever, og hvad vi lægger vægt på for at kunne give eleverne den bedste skolegang. Det er vigtigt, at forældrene kan bakke op om disse ting, så vi er sikre på, at vi har en fælles vision for barnets skolegang. Læs i den forbindelse venligst afsnittet ”Forventninger” på vores hjemmeside.


På Romalt Friskole lærer og opdrages eleverne til at se og forstå, at alle mennesker er værdifulde, og at det er en gave at være i et fællesskab, hvor vi supplerer hinanden. Derfor bestræber vi os på at lave nogle gode, harmoniske klasser, hvor der er plads til forskellighed.


Vippeskole og 0. klasse
På Romalt Friskole har vi en Vippeskole (førskole), som starter op hvert år i starten af april. Alle de kommende 0. klasses børn kan starte i Vippeskolen og IFO´en (Idrætsfritidsordning) frem til skolestart i august samme år. I Vippeskolen lærer man skolen og de andre elever at kende, der tages hul på forskellige fag, og der trænes på at etablere en god klassekultur.

 

Optagelse til Vippeskolen og 0. klasse
Nederst på denne side finder I et link til indmeldelsesblanketten i word-format. Når I har udfyldt blanketten skal den indsendes til skolens kontor på følgende e-mailadresse: [email protected] Når skolen har modtaget indmeldelsesblanketten og indskrivningsgebyret på 500 kr., bliver barnet sat på en liste med opskrevne børn. Efteråret inden skolestart bliver alle forældre, der har sendt en ansøgning, inviteret til et informationsmøde. På mødet formidles alle de fælles informationer, som på normal vis gives i forbindelse med indskrivningssamtalen af skoleleder Maria Kofoed Herbst og klasseleder Janni Møller Boje. Herefter vil de første 30 på listen blive indkaldt til en indskrivningssamtale af et kvarters varighed, som har til formål at lære barnet og familien lidt at kende.

 

Hvis man i forvejen har søskende på skolen, vil man blive prioriteret forrest i køen, men derudover vurderer vi på baggrund af samtalen, om der er basis for et godt samarbejde og trivsel for den enkelte i klassen. Der kan være år, hvor vi vælger ikke at starte op med 24 elever, da der kan være elever, der kræver mere opmærksomhed det første år.
Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling i klasserne for at sikre den bedst mulige dynamik for begge køn.

 

Optagelse på øvrige klassetrin
Ønsker du dit barn skrevet op til andre klassetrin end 0. klasse, vil man efter indsendelse af ansøgningsskemaet blive kontaktet hurtigst muligt og indkaldt til en indskrivningssamtale (varighed ca. 1 time). Hvis klassen allerede er fuld, kan man komme på venteliste. Man bliver ikke nødvendigvis optaget i rækkefølge, da vi også i dette tilfælde er meget opmærksom på den enkelte klasse og fordelingen af elever.

 

Indmeldelsesblanket
Ønsker du dit barn indmeldt på Romalt Friskole, skal du udfylde indmeldelsesblanketten, som du finder på forsiden. 

Har du spørgsmål til blanketten, så kontakt skolen på tlf. nr. 29 89 69 62.