Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

IT- OG MOBILTELEFONPOLITIK

Fra 4. klasse bliver computere en integreret del af undervisningen.

Eleverne medbringer egen pc eller lign. til undervisningen.

Vi ser Romalt Friskole som børnenes arbejdsplads, og derfor er det af stor vigtighed for os, at være med til at lære eleverne en sund arbejdskultur, som de kan bære med sig videre i skolesystemet. Vi ønsker en udbytterig undervisningskultur på skolen, og derfor er det ikke gavnligt at være optaget af andre ting i undervisningen. Vi ønsker at tage undervisningen af vores elever alvorligt og arbejder dagligt på et godt, trygt og givende studiemiljø.

Med dette som udgangspunkt har vi vedtaget følgende regel:

Det er i skoletiden ikke tilladt at spille spil eller gå på diverse sociale medier. Nettet må kun bruges efter lærernes anvisninger. Alle lektioner starter med lukkede computere, og når man forlader sin computer og f.eks. går til frikvarter, skal skærmen atter lukkes ned.

Eleverne må gerne have mobiltelefon med, men den skal ligge slukket i tasken, og må kun anvendes, efter aftale med en lærer.

Eleverne skal som hovedregel ikke spille musik på mobilen, når de arbejder – hverken i klassen eller i fællesrum/studierum. Der kan dog laves særlige aftaler med enkelte elever, som har brug for at lukke klassens lyde ude.

Hvis reglerne bliver overtrådt, mister man computeren resten af dagen, og man kan efterfølgende hente den på skolelederens kontor. Herefter vil klasselederen tage kontakt til forældrene, så hjemmet har mulighed for en samtale om emnet derhjemme. Hvis det er sket gentagne gange, kan skolen lave en tidsbegrænset karantæne.

Hvis man sidder uden sin pc i undervisningen, må man regne med en væsentlig større lektiemængde, idet al den internetbaserede undervisning herefter må indhentes hjemme, og i skolen vil man være nødsaget til at skrive alt ned med blyant.