Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTIMOBBESTRATEGI FOR ROMALT FRISKOLE

Definition af mobning

Når en person eller gruppe systematisk bevidst forsøger at skade andre ved at udsætte denne/disse for nedværdigende, krænkende eller ekskluderende handlinger.

 

Modvirke mobning

  • Alle medarbejdere, forældre og børn, som har deres gang på Romalt Friskole, har et ansvar for aktivt at stoppe mobning og fremme trivslen.
  • Trivsel er et af nøgleordene bag en mobbefri kultur. Emnet er derfor et fast punkt på lærer- og teammøder.
  • Klassens/børnegruppens sociale trivsel er et fast punkt på møder mellem lærere, pædagoger og ledelse.
  • Se handleplan for trivsel.
  • Uhensigtsmæssig adfærd vil hurtigt blive kommunikeret og bearbejdet i samråd med forældre og involverede børn. Vi vægter værdien af en åben dialog med forældre højt. Vi arbejder for at fremme en løbende kommunikation mellem skole og hjem, hvor forventninger afstemmes og afklares.

 

Forældrenes rolle

  • Forældrene er forpligtede til aktivt at indgå i arbejdet mod mobning, herunder selv at tage initiativer forældrene imellem med en åben tilgang.
  • Forældrene er ligeledes forpligtede til at meddele evt. viden om mobning til barnets klasseleder.

 

Gode råd til at forhindre mobning:

Nr. Råd Baggrund
1 Tal ikke dårligt om dine børns kammerater, deres forældre eller lærere, mens jeres barn hører på det Det  påvirker barnets opbygning af kammeratskabsnetværk og relationer til lærer
2 Støt dit barn i at dyrke forskellige relationer på kryds og tværs i klassen Det er en styrke for barnet at have flere relationer at bygge på. Samtidig mindsker det risikoen for, at nogle elever holdes udenfor
3

Husk de "usynlige" klassekammerater i dit barns klasse.

Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme, osv.

"Usynlige” klassekammerater kan være isolerede, mobbede børn, der trænger til at blive trukket med ind i lege og aftaler.
4 Tilskynd dit barn til at forsvare den skolekammerat, der ikke kan forsvare sig selv Det er især håndsrækningen fra en skolekammerat, der bryder isolationen omkring barnet, der mobbes.
5 Sørg for, at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage. Lader du dit barn vælge mellem fødselsdage, viser du, at nogen har mere værdi end andre
6 Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen

Barnet med lav status i klassen kritiseres ofte for fødselsdagens indhold.

Det er forbundet med stor ulykkelighed at blive ramt på sin familieintimitet
7 Når du holder fødselsdag for dit barn, så husk at invitere alle piger, alle drenge eller hele klassen. At blive sprunget over i rækken af inviterede gæster er ekskluderende.
8 Deltag i klassearrangementerne Det er vigtigt, at det sociale fællesskab i klassen prioriteres.
9 Støt lærerne og pædagogerne i deres arbejde med det sociale liv i klassen. Initiativer, der skal forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning.