Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUERING

Vi er en fri skole.

Børn er forskellige og har ret til at forblive forskellige.

Evaluering af undervisning

Vi evaluerer løbende undervisningen - både relevans, interesse og vidensudbytte. Læreren vælger ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser, hvilken evalueringsform, der passer bedst til det netop afsluttede forløb.

 • Et fagligt forløb kan f. eks. afsluttes med en fremlæggelse, hvor både læreren og de øvrige elever evaluerer på indholdet og processen.
 • I ugebreve kan lærerens tanker og oplevelser om aktuelle forløb opsamles.

 

Evaluering af elevers faglige udvikling - tests

 • I 0. klasse tages KTI-test samt testen "læseevaluering på begyndertrinnet" først på året og sidst på året. Desuden tages matematiktest senere på året.
 • Minimum én gang årligt tages diagnosticerende tests i dansk (læsning og stavning) og matematik, hvor elevens faglige standpunkt afdækkes.
 • I løbet af året laver læreren desuden mindre ikke-standardiserede tests af elevernes faglige standpunkt i de forskellige fag.
 • På Romalt Friskole afvikles de "Nationale tests" om efteråret.
 • Eleverne får fra 8. klasse standpunktskarakterer to gange årligt i alle fag.

 

Evaluering af elevers almene udvikling

 • Alle klasser på Romalt Friskole har en klasseleder, som har særlig fokus på den generelle trivsel i klassen.
 • På månedlige teammøder evaluerer klasselederen de enkelte elevers trivsel og udvikling med de øvringe lærere i klasseteamet.
 • På Romalt Friskole har alle klasser en ugentlig lektion i faget "Lev, Leg, Lær", hvor eleverne gennem dialog og diskussion arbejder med og evaluerer på klassekultur og undervisningsmiljø.
 • Før skole-/hjemsamtalerne gives et samtaleark med hjem, som eleven og forældrene udfylder i fællesskab. Samtalearket danner udgangspunkt for samtalen, idet lærerne giver deres kommentarer til de enkelte punkter.