Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

FRIHED OG FOLKESTYRE

Hvordan forbereder vi på Romalt Friskole eleverne til at leve i frihed og med folkestyre?

På Romalt Friskole er det "almendannende aspekt" en del af vores fundament. Vi ser på eleverne som hele mennesker og vil lære dem både at "blive kloge i hovedet og i hjertet". Vi ønsker at uddanne eleverne til livet, hvilket vil sige både at kunne gå til 9. klasses prøverne og samtidig at kunne leve livet med ansvarlighed, entusiasme og nysgerrighed og i respekt for andre mennesker uanset hvem de er.

Skolen har tre nøglebegreber, som skal ses i sammenhæng. Det er begreberne "Lev" - "Leg" - "Lær", som repræsenterer hver deres værdi, der ikke kan stå alene.

"Lev" betyder her, som der også står i vores skolesang, at "for at leve skal du mærke, du har stor værdi". Vi ønsker at gøre eleverne bevidste om (eller fastholde deres bevidsthed om), at "du er noget, fordi du er dig" - en linje, som ligeledes står i vores skolesang.

Det betyder, at du som elev har værdi for alle på Romalt Friskole, fordi du bidrager og gør en forskel som den, du er. I praksis betyder det, at alle skal vise respekt for hinanden. 

Besidder eleven troen på at have værdi som menneske, kan begrebet "Leg" få plads hos den enkelte. Her forstås elevens lyst til at undersøge, eksperimentere og bruge både intellekt, krop og sanser. 

For at kunne lege, skal man turde satse. Vi lader eleverne tage medansvar for bl. a. egne projekter og fremlæggelser, hvor målet er både at lære noget fagligt samt at lære om samarbejde og ansvar.

På Romalt Friskole siger vores erfaring os, at når børn og voksne tør lege, undersøge og eksperimentere, så bliver vi også i stand til at lære. "Lær" er vores tredje nøglebegreb. Tør vi slå ørerne ud og lytte, kan vi i samtalerne lære af hinandens viden og synspunkter. Vi lægger os i selen for, at vi lærer at respektere andres meninger, hvor forskellige de end må være fra vores egne. Holdninger er til for at blive spurgt ind til, diskuteret og taget ved lære af. Ikke mindst for at blive klogere på ens eget udgangspunkt. 

Ligesådan ser vi stor mening i, at eleverne lærer at samarbejde ved at tage ansvar for samarbejdet og give plads til forskellighed. Børn - og voksne - er ofte gode til forskellige ting. Vi bliver skærke sammen ved at turde lade forskelligheden komme til udtryk.

Vi tror på, at når vi ser og værdsætter den styrke, der kan ligge i mangfoldigheden, har vi også lært at være medborgere i et samfund, hvor fundamentet er bygget på frihed og demokrati. Et samfund, hvor vi kender og står ved vores personlige og fælles værdier og samtidig forholder os lydhøre og konstruktivt kritiske overfor andres personlige og fælles ståsted.