Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

Lukkepolitik i IFO og klub

 

Romalt Friskoles IFO og klub følger i store træk skolens rytme med hensyn til ferie. Det vil sige, at man kan forvente, at IFO og klub holder lukket i skolens ferier. Der er dog følgende undtagelser:

  • IFO og klub holder åbent de 2 første uger i sommerferien og den sidste uge inden skolestart

  • IFO og klub holder åbent et par dage op til jul, alt efter hvordan julen falder

  • IFO og klub holder åbent efter nytår, hvis der er hverdage, inden skolen åbner igen

Disse dage er skrevet i skolens årskalender, som ligger på Intra og her fremgår det også tydeligt, hvilke dage IFO og klub holder lukket, så man altid har mulighed for i god tid at finde en alternativ løsning, hvis der skulle være behov for det.

 

Baggrund for prioritering og lukkepolitik

På Romalt Friskole har vi valgt at udnytte vores ressourcer bedst muligt og til gavn for flest mulige, og vi ønsker at tilbyde et godt og kvalitativt fritidstilbud til en fornuftig pris. Når vi tidligere har undersøgt behovet for pasning, har det hver gang vist sig, at det handler om et meget begrænset antal børn, hvorfor vi har valgt, at vores ressourcer hellere skal bruges på de normale uger.

Da vores IFO og klub jo er forholdsvis lille grundet vores samlede elevgrundlag, kan vi derfor ikke tilbyde det samme antal åbningsdage som på de store skoler. Til gengæld er prisen for vores IFO- og klub-tilbud også reduceret væsentligt i forhold til de store skoler.

 

Forslag til løsning hvis man har behov for pasning

Langt de fleste forældre har mulighed for at ønske at holde ferie sammen med deres børn, når man kender ugerne i god tid, og det er vores klare opfordring, at man forsøger at lægge sin ferie, så det passer med børnene, så man ikke trækker børnene ud af skolen og holder ferie på et andet tidspunkt og så til gengæld står og mangler pasning i lukkeugerne.

Der er dog forældre, som ikke altid har den mulighed. Vi har gennem årene set, at rigtig mange familier har lykkes med at finde gode pasningsløsninger hos familie og venner, så deres børn også får en fornemmelse af ferie, når de øvrige klassekammerater holder ferie. På Romalt Friskole oplever vi også stor velvilje til at hjælpe hinanden, så man altid med stor frimodighed kan skrive på Intra, om der er nogle klassekammerater, der er frisk på en lege/pasnings-aftale, fordi mor og far skal på arbejde. Man er også altid velkommen til at bede klasselederen være behjælpelig med at formidle opfordringen til legeaftaler i deres ugebrev.

 

Vigtig info om tilmelding til de åbningsdage, der ligger ud over skolens ferie

I passende tid skal forældrene på opfordring af IFO og klub give besked om behov for pasning på de åbningsdage, der ligger ud over skolens ferie. Vær altid meget opmærksomme på fristen for tilmelding. Vi sætter personale på opgaven efter antallet af tilmeldinger, så derfor skal fristen overholdes. Det er ligeledes vigtigt, at man gør sig en grundig overvejelse, så man ikke bare melder sit barn til for en sikkerheds skyld, for derefter alligevel at give barnet ferie på anden vis, idet vi i disse situationer kommer til at bruge personaletimer, der kunne have været anvendt langt mere hensigtsmæssigt, når der er nok børn tilstede. IFO og klub planlægger også deres aktiviteter og laver indkøb efter de indgivne tilmeldinger, så det er vigtigt, at vi alle tager ansvar for, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt.

 

Romalt Friskoles bestyrelse