Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

SKILSMISSEPOLITIK PÅ ROMALT FRISKOLE

Informationer fra forældrene til skolen

Når skolen er orienteret om forældrenes skilsmisse, indkaldes begge forældre altid til en samtale med skolelederen, hvor barnets trivsel er i centrum. Det er vigtigt, at vi som skole får afstemt med forældrene, hvordan skole og forældre i samarbejde bedst støtter barnet i den nye situation. Klasselederen kan deltage på dette møde, hvis det vurderes som vigtigt. Det aftales fra situation til situation. Samtalen kan omhandle følgende:

 • Hvornår flytter forældrene fra hinanden?
 • Hvor skal barnet bo (samværsordning)?
 • Hvem har forældremyndigheden?
 • Skiftedage?
 • Hvordan har forældrene talt med barnet?
 • Hvordan har barnet reageret?
 • Hvis den forælder, som barnet bor hos i indeværende uge, ikke tager telefonen ved henvendelse fra skolen, hvem kan så kontaktes?
 • Klar aftale om den videre kommunikation vedr. barnet.
 • Skolelederen videreformidler kommunens eventuelle tilbud til børn og forældre i skilsmisseramte familier.
 • Vi tilbyder ikke delte skolehjem-samtaler. Kun en’ samtale pr elev.
 • Vi bestræber os på, at så meget information som muligt er tilgængeligt på Intra. Dette giver begge forældre mulighed for at holde sig orienterede.

 

OBS! Hvis skolen ikke er blevet orienteret af forældrene, kontakter vi forældrene med henblik på et møde,

 • når vi ser ændret eller bekymrende adfærd hos eleven eller
 • når vi får udsagn fra eleven, som vi finder bekymrende.

 

Efter mødet med skolelederen

 • fortsætter vi dialogen med hjemmet omkring barnet og den nye situation.
 • er vi ekstra opmærksomme på adfærd og udsagn fra eleven. Finder vi anledning til bekymring, orienterer vi hjemmet.
 • er klasselederen særlig opmærksom på eleven og samarbejder med resten af teamet om evt. særlige tiltag.

 

Som voksne i klassen er vi særligt opmærksomme på barnet efterfølgende, ved at

 • klasselederen og/eller klassepædagogen er opmærksom på elevens reaktioner og signaler.
 • vi orienterer klassen i det omfang, eleven ønsker det.
 • vi stiller os til rådighed og inviterer barnet til at tale om det, der sker derhjemme, uden at presse på.
 • vi er opmærksomme på barnets reaktion omkring skiftedage.
 • vi ikke forventer, at barnet nødvendigvis kan det samme i en periode.
 • være bevidste om, at der kan være sorg- og krisereaktioner fra barnet lang tid efter skilsmissen.

 

Liste over tilbud om hjælp til familier i skilsmisse:

Center for familieudvikling:

Delebørn – hele børn.dk

www.morogfarskalskilles.dk

 

Hjælp til personalet:

Børns Vilkårs vagtelefon yder gratis anonym rådgivning til fagpersoner om børn i skilsmisser på 35555558