Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

STRATEGI FOR TRIVSEL PÅ ROMALT FRISKOLE

Romalt Friskole er en skole med stor fokus på trivsel. Trivsel, udvikling og læring forudsætter glade og trygge børn. Et barn i trivsel har ofte overskud, gåpåmod, er handlekraftig og har en glæde ved skolelivet og livet generelt.

Vores trivselsarbejde tager udgangspunkt i nogle af skolens værdier.

Et varmt og stærkt fællesskab

  • Vi prioriterer det sociale arbejde i klasserne højt. Vi ønsker at skabe og styrke venskaber samt etablere et godt fællesskab i klasserne.
  • Vi arbejder for, at børnene knytter venskaber på tværs af årgange. Alle børn i indskolingen har en ældre ”skolesøskende”, som de kan hente hjælp og støtte hos. Vi starter hver morgen med en morgensamling, hvor hele skolen mødes til fælles sang og fortælling. Her sidder alle ”skolesøskende” sammen.

 

Gensidig respekt og anerkendelse

  • Vi arbejder for at opretholde en respektfuld og positiv omgangstone mellem børnene og lærerne og børnene imellem.
  • Vi forventer et positivt sprogbrug uden bandeord. Vi tror på, at et respektfuldt sprogbrug er med til at skabe et anerkendende miljø, hvor børnene lærer at vise hensyn og tage medansvar for andre.

 

Ærlig og åben kommunikation

  • Vi ønsker en åben, konstruktiv og ærlig kommunikation børnene indbyrdes og børn og lærere imellem.
  • Uhensigtsmæssig adfærd og mobning vil der straks blive taget hånd om. Se vores antimobbestrategi.

 

Trygt undervisningsmiljø

  • Vi tilstræber at skabe et trygt og godt læringsmiljø, der giver plads til alle.
  • Vi har fokus på undervisningsdifferentiering, så der sker en udvikling for det enkelte barn.

 

Glæde, omsorg og tryghed

  • Vi opmuntrer til og udviser omsorg for hinanden.
  • Vi har fokus på, at børnene er glade for og trygge ved at gå i skole, og vi tager hånd om det, hvis der er tegn på andet.