Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. GENSIDIG RESPEKT OG ANERKENDELSE

Vi vil opretholde en respektfuld og positiv omgangstone mellem børn, lærere og forældre. Vi forventer et positivt sprogbrug, hvor bandeord ikke anvendes, og hvor børnene lærer at bruge sproget hensigtsmæssigt og nuanceret. Vi er af den overbevisning, at et respektfuldt sprogbrug er med til at skabe et anerkendende miljø, hvor børnene lærer at vise hensyn og tage medansvar for andre.

Vi ønsker, at børnene udviser ansvarlighed og har respekt for andres ting. Vi vil være en skole, der bærer præg af, at vi passer på de fysiske rammer og hinanden, alene af den grund, at skolen er - VORES skole.