Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ENGAGEMENT OG ANSVARLIGHED

Vi ønsker at skabe et godt læringsmiljø, som giver børnene rum og lyst til at lære. En naturlig del heraf er engagerede og velforberedte undervisere.

Vores fællesskab bygger på gensidig engagement og ansvarlighed. Vi forventer, at forældrene bakker op om undervisning, lektielæsning og skolens arrangementer for herigennem at skabe ejerskab og en oplevelse af, at det er VORES skole.

Vi vil gerne medvirke til, at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og medansvar for fællesskabet.